تبلیغات
باردو

پارامترهای واقعی خودرو پیکان وانت زیمنس Siemens VDOمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU زیمنس VDO در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.راهنمای الکتریکی نقشه ecu Siemens vdo پیکان


نقشه ecu Siemens vdo پیکان  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش