تبلیغات
سمند LX EF7

پارامترهای واقعی سمند معمولی و EF7 زیمنس Siemens VDOمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU زیمنس سمند در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سمند LX EF7