تبلیغات
سایپا 111

پارامترهای واقعی پراید زیمنس Siemensمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU زیمنس پراید در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سایپا 111