تبلیغات
سایپا 111

پارامترهای واقعی پراید ساژم Sagemمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU ساژم پراید در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سایپا 111