تبلیغات
پژو پارس اتوماتیک

پارامترهای واقعی پژو پارس مگنتی مارلی MM8Pمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU پژو پارس مگنتی مارلی در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو پارس اتوماتیک