تبلیغات
باردو

پارامترهای واقعی پیکان ساژم Sagemمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU ساژم پیکان و آر دی ، در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش