تبلیغات

“ دوستان گرامی اگر از سایت ما راضی بودید، لطفا به هر میزان مبلغ دلخواهتون جهت کمک به فرزندان میهنمون همکاری بفرمایید ”

باردو

پارامترهای واقعی پیکان ساژم Sagemمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU ساژم پیکان و آر دی ، در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش