تبلیغات
پژو 405 GLX

کانکتور ECU ساژم S2000نحوه خواندن کانکتورها ( مشکی M1) - (قهوه ای CP) - (خاکستری M2)


Sagem S2000 ترتیب کانکتورها سوکت ساژم 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX