تبلیغات
پژو 405 GLX

کانکتور ECU ساژم S2000نحوه خواندن کانکتورها ( مشکی M1) - (قهوه ای CP) - (خاکستری M2)


Sagem S2000 ترتیب کانکتورها سوکت ساژم 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 405 GLX