تبلیغات
مزدا 3 جدید

کلیه نقشه های الکتریکی سواری مزدا 3 شامل(دیاگرام دسته سیم ها،کانکتورها،فرمان الکتروهیدرولیکی،بخاری،تهویه و کولر(HVAC)ایربگ و سیستم ضد سرقت)


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش