جک J3 هاچ بک

کنترل زمان و اطلاعات سیستم های الکترونیکی ETACS جک J3نمایش تصویری از قطعات، شیشه شوی مرتبط با کنترل برف پاک کن جلو/عقب، کنترل متناوب، نوع حساس به سرعت، کنترل زمان عمل کردن گرم کن شیشه عقب، کنترل روشنایی مغزی سوئیچ استارت، نمایش کنترل لامپ سقفی جلو راننده، کنترل هشدار ترمز و روشن شدن، آلارم دیداری، شنیداری کمربند ایمنی، کنترل زمان شیشه برقی، کنترل اتوماتیک خاموش شدن چراغ خطر، کنترل لامپ مه شکن عقب، کنترل قفل مرکزی درب ها، .مدیریت کنترل سوئیچ خودرو، بازکردن خودکاردربها پس از تصادف، .قفل کردن با کنترل از راه دور زمانیکه وسیله نقلیه در حالت حفاظتی قرار دارد و در بسته است، باز کردن و نصب باتری در وضعیت حفاظتی، تعویض مدول ETACS و آژیر هشدار دهنده


کنترل زمانبندی قطعات سیستم ETACS  


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش