تبلیغات
سایپا 111

�������������� ������������ �� ������ �������� ������ ������������ �������� ����������محتوای این کتاب : تشريح عملكرد قطعه و پارامترهاي مهم شير انبساط - اشكالات منجر به تعويض شير انبساط در تعميرگاهها - آزمون ميزان خنک کنندگي کولر - نحوه دمونتاژ اواپراتور از روي خودرو و...


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111