تبلیغات
کوییک ST

�������������� ���������� ���������� ����������آزمایش جریان خروجی - بازرسی تسمه ها - عیب یابی و مشخصات دینام - مدار الکتریکی سیستم شارژ - ترتیب پیاده کردن آلترناتور - بازکردن آلترناتور - بازدید آرمیچر و بلبرینگ ها - بازدید بالشتک - بررسی یکسو کننده (دیود) - سوار کردن آلترناتور


سایپا کوییک سیستم شارژ آلترناتور تعمیرات دینام 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق کوییک ST