تبلیغات
ساینا EX

�������������� ���������� ���� ������������������ ���������� Saina Saipaآزمایش جریان خروجی دینام ساینا، بازرسی تسمه های دینام ساینا، مدار الکتریکی سیستم شارژ دینام ساینا، نمودار جریان سرد و گرم خروجی بر حسب سرعت، آموزش ترتیب باز کردن قطعات دینام یا آلترناتور ساینا، آموزش باز کردن دینام ساینا، بازدید آرمیچر دینام ساینا، بازدید بالشتک دینام ساینا، یکسو کننده یا دیود ساینا، بلبرینگ دینام ساینا، آموزش بستن دینام یا آلترناتور ساینا، میزان گشتاور سفت کردن پیچ های دینام یا آلترناتور ساینا، نصب دینام ساینا


تسمه دینام جریان دینام سرویس دینام باز و بست آلترناتور دینام 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق ساینا EX