تبلیغات
تیبا

�������������� ���������� �� ������ �������� ���������������� ABS ���������� ��������تشريح عملكرد قطعه و پارامترهاي مهم آن - -اشكالات منجر به تعويض مدولاتور ABS - مدار کنترل سیستم ABS - کانال های ABS - اجزا سیستم ABS ( واحد الکترونیکی ECU - شیربرقی ها - واحد کنترل هیدرولیکی یا مدولاتور - اجزا داخلی پمپ هیدورلیکی مدولاتور ) - نحوه عملکرد مدولاتور - عیب یابی سیستم ترمز - نقشه انفجاری پمپ هیدرولیکی abs - سیلندر اصلی abs - محل سنسورهای چرخ در ترمز کاسه ای و دیسکی - نحوه کار کردن سنسورهای چرخ ABS - بررسی عیب های احتمالی : روشن ماندن چراغ ABS - صدای غیرعادی هنگام ترمزگیری - کشیدن فرمان - فعال نشدن ABS در هنگام ترمز گیری - نشتی از اتصالات - رله هشدار دهنده ABS - روشن شدن چراغ EBD سیستم توزیع نیروی ترمز - تنظیم میزان فاصله سنسور از دنده های چرخ - هواگیری سیستم ترمز - فلوچارت عیب یابی - دیاگرام و نقشه سیم کشی ترمز ABS


مدار الکتریکی تیبا نقشه برقی ماندو ترمز ضد قفل ABS 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش