تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

�������������� ������ ���� J5محل قرارگیری بوق جک J5، نقشه الکتریکی بوق جک J5، بررسی بوق جک J5، راهنمای باز کردن بوق جک J5، راهنمای نصب و بستن بوق جک J5، راهنمای تعویض دکمه بوق جک J5، عیب یابی و ایرادات بوق جک J5


نقشه برقی بوق دکمه بوق محل قرارگیری بوق جک J5 تعویض بوق ایرادات بوق نصب بوق 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش