تبلیغات
رنو کپچر

���������� ������������ ���������� �������� ������ ��������محتوای این کتاب : ساختار شبکه ،جعبه فیوزها و رله ها ،نودها ،انواع ارتباط مالتی پلکس ،ولتاژ شبکه مالتی پلکس


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش