تبلیغات
تندر 90 E2

�������� ���������������� �������������������� �������� L90نقشه سیم کشی آنتن سوییچ (ترانسپوندر) تندر ال 90 - رنگ بندی سیم های آنتن ایموبلایزر و جانمایی سیم ها و کانکتورها به همراه معرفی سوکت کانکتورهای ترانسپوندر با شماره پین ها و اتصالات از مبدا تا مقصد مدار آنتن ترانسپوندر ایموبلایزر تندر L90


ایموبلایزر سیستم ضد سرقت ترانسپوندر کلید آنتن سوییچ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2