تبلیغات
پژو 405 GLX

�������� ���������������� �������� �������������� �� �������� ���������� ������ 405مدار الکتریکی کلید و لامپ نفشه خوانی - کلید لادری جعبه داشبورد - لامپ داخل جعبه داشبورد + جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


داشبورد پژو 405 نقشه سیم کشی مدار الکتریکی برق خودرو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX