تبلیغات
تندر 90 E2

�������� ���������������� �������� ������ �� ������ ���� ������ �������� L90نقشه سیم کشی و مدار برق شیشه شور و آب پاش تندر ال 90 - آب پاش تندر 90 کار نمی کند ،چگونه سیم کشی شیشه شور تندر 90 را عیب یابی کنیم - قطعی سیم کشی آب پاش تندر - رنگ بندی سیم ها و جانمایی اتصالات به همراه معرفی کانکتورها و شماره پین ها و ارتباط از مبدا تا مقصد هرسیم برای شیشه شور و آب پاش تندر L90


نقشه سیم کشی تندر ال 90 پمپ آب پاش شیشه شور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2