تبلیغات
کوییک ST

�������� ���������������� �������� ABS ����������راهنمای تعمیرات الکتریکی و نقشه سیم کشی سیستم ترمز ضد قفل ABS مدل بوش BOSCH سایپا کوییک - جانمایی رله ها و فیوز های ABS - مکان سنسورهای سیستم ABS - مسیر مدارهای الکتریکی و معرفی تمام کانکتورهای دسته سیم


مدار الکتریکی نقشه سیم کشی ترمز ضد قفل ABS 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق کوییک ST