تبلیغات
پژو 405 GLX

�������� ���������������� ������ ���������� ������ 405راهنمای الکتریکی و برقی سیستم قفل مرکزی پژو 405 و نقشه الکتریکی اجزا قفل مرکزی : رسیور قفل مرکزی (مادون قرمز) - کنترل یونیت قفل مرکزی - محرک های درب - محرک درب صندوق عقب +‌ جانمایی دسته سیم ها در بدنه و مسیر ارتباط کانکتورها با استفاده از تصاویر + جانمایی واحدها و سنسورهای نامبرده شده در مدار و محل قرارگیری آن ها در مکان های مختلف اتاق و بدنه پژو 405


یونیت قفل مرکزی پژو 405 برق پژو نقشه سیم کشی برق خودرو راهنمای برقی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX