تبلیغات
تندر 90 E2

�������� �������� ���������� �������� �� ���������� �������� L90نقشه سیم کشی سیستم صوتی و رادیو پخش تندر ال 90 - نقشه برق بلندگوها و کانکتورهای پشت ضبط - راهنمای رنگ بندی سیم ها و جانمایی محل کانکتورها به همراه معرفی شماره پین سوکت و ارتباط از مبدا تا مقصد سیستم پخش تندر ال 90


ضبط L90 پخش تندر سیستم صوتی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2