تبلیغات
تندر 90 E2

�������� �������� ���������� �������� L90نقشه سیم کشی مدار شارژ باطری از دینام تا باطری و معرفی خروجی های ECU و پشت آمپر مربوط به دینام در تندر ال L90 - مشخص کردن رنگ سیم ها و شماره پایه های کانکتورهای مدار شارژ


سیم کشی شارژ باطری مدار دینام تندر نقشه شارژ باطری 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2