تبلیغات
تیبا 2

�������� �������� ���������� �� �������� ������������ �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های فلاشر و دسته راهنمای تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور و عقب خودرو - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز راهنما و فلاشر تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی دسته راهنما راهنما فلاشر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2