تبلیغات
تندر 90 E2

�������� �������� �������� ���������� �������� ������ �������� L90نقشه سیم کشی گرمکن شیشه عقب تندر ال 90 - گرمکن شیشه عقب تندر کار نمی کند - جانمایی فیوزها گرمکن شیشه - معرفی مکان اتصال بدنه های المنت گرمکن - راهنمای رنگ بندی سیم ها و مشخص کردن محل کانکتورها به همراه شماره پین هر سوکت و مسیر ارتباطی از مبدا تا مقصد


المنت شیشه عقب تندر گرمکن شیشه شیشه عقب 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2