تبلیغات
تندر 90 E2

�������� ������ ���������� �� ������������ ���������� ���������� �������� 90نقشه سیم کشی پمپ بنزین و نشانگر سطح سوخت در تندر ال 90 - راهنمای رنگ بندی سیم ها و معرفی تمام کانکتور و اتصالات به همراه شماره پین و سوکت - جانمایی فیوز و رله پمپ بنزین


نقشه الکتریکی   سیم کشی پمپ بنزین  نمایشگر بنزین 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2