تبلیغات
پژو 405 GLX

�������� ������ �������� ������������ ������ 405���������� �� ��������در خصوص ایراد عملکرد که با زدن ضربه بروی در پوش انتهایی استارت یا بدنه استارت شروع به کارکردن می کند ....


گیر کردن استارت نزدن استارت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق پژو 405 GLX