تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ ���������� �������� ������ �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های گرمکن شیشه عقب تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور و عقب خودرو - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز گرمکن شیشه عقب تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی المنت شیشه گرمکن شیشه عقب 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2