تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ �������� ������������ ������ �� ������ �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های شیشه بالابر تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز ها و موتور شیشه بالابر تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی شیشه بالابر 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2