تبلیغات
تندر 90 E2

�������� ������ ������ �������� ������ ������������ �� ���������� �������� L90فلاشرهای تندر L90 کار نمیکند - چراغ های راهنمای L90 مشکل دارد ؟ - فیوز چراغ راهنمای L90 در کجا قرار دارد؟ - راهنمای رنگ بندی سیم های فلاشر و راهنما به همراه جانمایی دسته سیم ها و کانکتورها و اتصال بدنه - جانمایی و مدار یونیت راهنما و فلاشر - نقشه سیم ها با شماره پین و ارتباط سیم ها از مبدا تا مقصد


چراغ راهنمای L90 فلاشر تندر چراغ چشمک زن 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تندر 90 E2