تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ ���� ���������������� �������� 2فن های رادیاتور تیبا 2 کار نمی کند؟ - نحوه عملکرد فن دور تند و کند تیبا 2 - راهنمای رنگ بندی سیم های فن تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا فشنگی آب و ECU و موتور فن و رله فن - جانمایی فیوز و رله فن خنک کننده تیبا 2


فشنگی آب مدار الکتریکی نقشه سیم کشی تیبا 2 فن خنک کننده 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2