تبلیغات
تیبا 2

�������� ������ ������ �� �������� �������������������� �������� 2راهنمای رنگ بندی سیم های ایموبلایزر (سیستم ضد سرقت) تیبا 2 - جانمایی دسته سیم و مسیر ها در بدنه و داشبورد و موتور - نقشه الکتریکی سیم ها از کانکتورهای دسته سیم تا قطعات - جانمایی فیوز ایموبلایزر تیبا 2


تیبا 2 مدار الکتریکی نقشه سیم کشی ایموبلایزر سیستم ضد سرقت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق تیبا 2