تبلیغات
چانگان EADO

مدار سیستم استارت چانگان ایدومطالب این کتاب شامل: کانکتور سوییچ استارت، کانکتور موتور استارتر، کانکتورسنسور وضعیت خلاص، کانکتور ECU، کانکتور سنسور باتری، اتصال منفی باتری، اتصال مثبت باتری، کانکتور کلید وضعیت جعبه دنده، کانکتور جعبه فیوز داشبورد، کانکتور سوییچ بالاماندن کلاچ میباشد.نقشه الکتریکی سیستم استارت چانگان ایدو، مدار الکتریکی سیستم استارت چانگان ایدو، نمودار شماتیک سیستم استارت چانگان ایدو، نمودار سیم کشی سیستم استارت چانگان ایدو، نقشه سیم کشی سیستم استارت چانگان ایدو، نقشه سیستم برقی سیستم استارت چانگان ایدو، نقشه برقی سوکت سیستم استارت چانگان ایدو، دسته سیم سیستم استارت چانگان ایدو


سیم کشی داخلی سیستم استارت نقشه سوکت سیستم استارت قطعات برقی سیستم استارت سیم کشی سیستم استارت نمودار شماتیک سیستم استارت مدار برقی سیستم استارت نقشه الکتریکی سیستم استارت نقشه سیستم استارت چانگان ایدو سنسور باتری موتور استارتر کانکتور سوییچ استارت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق چانگان EADO