تبلیغات
سوزوکی کیزاشی فول اتوماتیک CVT

آموزش تعمیرات سیستم سوخت رسانی و انژکتور سوزوکی کیزاشیشرح سیستم سوخت رسانی به موتور - تشریح پمپ بنزین - دیاگرام سیستم سوخت رسانی - تست Balance Power - بررسی مدار انژکتورهاي سوخت - بررسی پمپ بنزین و مدار آن - بررسی فشار سوخت - بررسی اولیه و ابتدایی فشار سوخت - اجزاء سیستم سوخت - قطع و وصل شیلنگ سوخت - پروسه کاهش فشار سوخت - نحوه بررسی انژکتورهاي سوخت روي خودرو - باز و بست شیر ورودي بنزین باك و ...


Suzuki Kizashi سوزوکی کیزاشی راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی انژکتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش