تبلیغات
پژو 206 تیپ 5

ایراد لرزش موتور پژو 206 TU5 در حالت سرد بودنلرزش شدید خودرو پس از استارت - ریپ زدن موتور در زمان استارت زدن در هنگام صبح ها یا پس از توقف طولانی - روشن و خاموش شدن پراغ عیب یاب یا چک سیستم انژکتور Missfiring in Cylinder


TU5 پژو 206 سرد بودن موتور هوای سرد ریپ زدن لرزش موتور 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی پژو 206 تیپ 5