تبلیغات
تندر 90

ایراد پله کردن کلاچ تندر L90رفع ايراد پله كردن در زمان كلاچ گيری تندر 90


L90 تندر پارس پدال کلاچ دیسک و صفحه کلاچ 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش