تبلیغات
کوییک ST

راهنمای درب جلو و عقب کوییکاجزا و قطعات درب جلو - پیاده کردن رودری جلو - پیچ دستگیره داخلی شیشه بالابر - بلندگوی روی درب - دستگیره درب باز کن - مجموعه شیشه بالابر - ماهوتی دور کلاف شیشه - مجموعه قفل درب - بازکردن آیینه جانبی - پیاده کردن نوار دور درب (داخلی) - سوار کردن درب - متعلقات درب عقب - پیاده کردن درب عقب


سایپا کوییک بدنه تزیینات در عقب در جلو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش