تبلیغات
زامیاد Z24 دیزل

راهنمای کاربردی و سرویس های ادواری سیستم برق وانت زامیاد دیزل Z28NDنکاتی درباره ی روشن کردن موتور وانت نیسان زامیاد، استارت موتور وانت نیسان زامیاد در هوای سرد، گرم کن فیلتر سوخت وانت نیسان زامیاد، بازدیدهای قبل از سفر، سرویس های دوره ای وانت نیسان زامیاد، هواگیری سیستم سوخت رسانی وانت نیسان زامیاد، جدول جعبه فیوز وانت نیسان زامیاد، رله های سیستم وانت نیسان زامیاد، رله های چراغ وانت نیسان زامیاد، کانکتور و مجموعه دسته سیم های وانت نیسان زامیاد


فیوز رله مشخصات قطعات تعویض روغن سوخت رسانی بازدید سرویس ها قطعات برقی نکات فنی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زامیاد Z24 دیزل