تبلیغات
زامیاد Z24

محل قرارگیری دسته سیم های وانت نیسان زامیاددسته سیم داشبورد،دسته سیم شاسی،دسته سیم محفظه موتور،دسته سیم باتری،دسته سیم استارت،دسته سیم کولر،دسته سیم بخاری،دسته سیم چراغ،دسته سیم برف پاک کن،دسته سیم راهنما،دسته سیم بوق،دسته سیم رادیو پخش،دسته سیم جلو آمپر،دسته سیم جعبه فیوز، نمای کانکتور ها، محل عبور دسته سیم های وانت نیسان زامیاد،محل قرارگیری دسته سیم های داخل موتوروانت نیسان زامیاد، محل قرارگیری دسته سیم های داخل داشبورد، کانکتور های دسته سیم های وانت نیسان زامیاد، نقشه دسته سیم های وانت نیسان زامیاد، دسته سیم های وانت نیسان زامیاد کجا قرار دارد


سیم کشی برق نقشه کانکتور ها دسته سیم شاسی دسته سیم موتور دسته سیم داشبورد نقشه دسته سیم ها دسته سیم 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زامیاد Z24