تبلیغات
سمند LX EF7

�������������������� ���������� �������� ������������ �� EF7 ���������� Siemens VDOمحتوای این کتاب :‌جدول پارامترهای استاندارد ECU زیمنس سمند در هنگام روشن بودن خودرو را نمایش میدهد.


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات سوخت رسانی سمند LX EF7