تبلیغات
زامیاد Z24

�������������� ������������ �������� ���������� ������������نقشه استارت وانت نیسان زامیاد، تعمیرات موتور استارت وانت نیسان زامیاد، آموزش باز کردن استارت وانت نیسان زامیاد، آموزش بستن و نصب کردن استارت وانت نیسان زامیاد، ترتیب باز و بسته کردن قطعات استارت وانت نیسان زامیاد، تست اتصال كوتاه آرميچر وانت نیسان زامیاد، تست مدار بسته سيم پيچ ميدان مغناطيسي استارت وانت نیسان زامیاد، ذغال و پايه ذغال وانت نیسان زامیاد، نصب دنده دور آرام و غلاف استارت وانت نیسان زامیاد، اندازه گيري جريان استارت وانت نیسان زامیاد، موتور استارتر وانت نیسان زامیاد، امتحان عايق بودن استارت وانت نیسان زامیاد


كوموتاتور سوئيچ مغناطيسي فنر برگشت كلاچ يكطرفه آرميچر ذغال و پايه ذغال يوك مدار استارت 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زامیاد Z24