تبلیغات
زامیاد Z24

�������������� ������������ �������� ���������� ������������آموزش نصب رادیوی وانت نیسان زامیاد، آموزش باز کردن و درآوردن رادیوی وانت نیسان زامیاد،آموزش نصب آنتن رادیوی وانت نیسان زامیاد-آموزش تنظيم تايمر آنتن وانت نیسان زامیاد،ایرادات رادیوی وانت نیسان زامیاد، وقتي بوق مي زنيم پارازيت ايجاد مي شود، در مواقع گاز دادن پارازيت توليد مي شود، سيستم شارژ صداي جريان متناوب است، سيستم احتراق وقتي موتور روشن است پارازيت ايجاد مي شود


ایرادات رادیو پارازیت رادیو تایمر آنتن آنتن باز کردن رادیو نصب راديو 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زامیاد Z24