تبلیغات
جک J5 اتوماتیک (1800 سی سی)

�������������� �������� ������������ �������� ���� J5شماتیک و دیاگرام نقشه های الکترونیکی شیشه بالابر برقی جک J5، راهنمای تعویض شیشه درب جلوی جک J5، تعویض بالابر شیشه جلوی جک J5، تعویض شیشه درب عقب جک J5، جدول عیوب و ایرادات احتمالی شیشه بالابر برقی جک J5


جدول ایرادات تعویض بالابر شیشه تعویض شیشه جلو نقشه ها و سیم کشی ها شماتیک و دیاگرام عیب یابی 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش