تبلیغات
سایپا 111

���������� ���������� ���������� �������� ������ �� ������������ ���������� ����������معرفی سیستم ایمنی غیرفعال خودروهای گروه X100 ، مجموعه کیسه هوای راننده و مسافر پراید، واحد کنترل الکترونیکی کیسه هوا Airbag Control Unit پراید، رابط چرخشی پشت فرمان پراید، کلید غیر فعال سازی میسه هوای مسافر پراید، پیش کشنده مکانیکی کمربند ایمنی پراید


بازدید سیستم ایمنی کلید غیر فعال سازی کیسه هوا  قفل کن کمربند ایمنی ایربگ کیسه هوا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق سایپا 111