تبلیغات
زانتیا

���������� ���������� �������� �������� ������������ ������������هدف از عملکرد سیستم کیسه هوا، ترتیب زمانی عملکرد کیسه هوا، بررسی ضربه، تشریج سیستم کیسه هوای زانتیا، کنتاکتور چرخشی، سنسورهای مقاوم در برابر فشار، سنسورهای الکترومغناطیس، ترانزیستور جرقه زن، قاب غربیلک فرمان، تولیدکننده گاز، نکات ایمنی سیستم کیسه هوای راننده زانتیا، جاگذاری مجدد کیسه هوا، احتیاط های اولیه کیسه هوا، راهنمای باز و بست مدول کسیه هوای زانتیا، تخریب مدول کیسه هوا، نگهداری سیستم کیسه هوای زانتیا


تولیدکننده گاز جرقه زن کیسه هوا سنسورها کنتاکتور  تشریج سیستم عملکرد کیسه هوا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا