تبلیغات
لیفان 620 (1800 سی سی)

���������� �������� ���������� 620اصول كلي سيستم گرمایی،سيستم كنترل تهويه هوا، كنترل دماى خنك كننده، كنترل حفاظت ايمنى، سيستم كنترل خنك كنندگى موتور، نماى ظاهرى سيستم، اجزاى نگهدارى، بررسى تسمه كمپرسور تهويه هوا، بررسى فيلتر هوا، مخزن اواپراتور، مجزا كردن لوله هوا، جدا كردن مخزن، برداشتن تسمه حركتى كمپرسور، جداسازى و سر هم كردن، بررسى مجموعه كندانسور با مخزن آب، تعويض مجموعه تقويت كننده تهويه هوا، برداشت و تعمير لوله سرد كننده، برداشتن و تعمير فن كندانسور، تشخيص خطاى سيستم، چک کردن گاز مبرد، خارج كردن مبرد از سيستم، تدابيرسيستم تهويه مطبوع، اضافه کردن روغن، زمان ايجادخلاء كافى ودرجه خلاء


شارژ گاز کولر کولر عیب یابی سیم کشی قشه و مدارات باز و بست تعمیرات 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش