پژو 206 تیپ 2

�������� ���������� BSI ������ 206در این فیلم آموزشی با برد اصلی BSI و نحوه عملکرد آن و همچنین شناسایی و عملکرد آی سی ها پی خواهید برد - عیب های احنمالی مدار BSI و جانمایی رله ها و فیوزها - شناسایی خرابی ها که در BSI ایجاد شده - پیکربندی BSI

BSI جعبه فیوز داخل موتور