تبلیغات
زانتیا

�������� ������ ������ �������� ������������ 1800 �� 2000راهنمای مدار و نقشه سیم کشی کولر زانتیا با موتور 1800 و 2000 - جانمایی اجزا کولر و پین های الکتریکی کولر(ترموستات و اوپراتور-سوییچ فشار دوگانه-کمپرسور کولر-کلید کنترل فن داخلی-دریچه کنترل هوا-فن اوپراتور-سنسور دمای بیرونی زیر آیینه راست-سنسور دمای زیرپاو...)


زانتیا 2000 زانتیا 1800 نقشه و مدار الکتریکی کولر سیم کشی کولر زانتیا 


  گزارش خطا !  

  ارسال گزارش  

مطالب مرتبط با راهنمای تعمیرات برق زانتیا